จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมบรูณาการอย่างต่อเนื่อง กับ สภ.วิเชียรบุรี ชุดตำรวจมวลชน สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ณ เขตพื้นที่ชุมชนตำบลวังใหญ่ [2018-06-07]