จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และอบรมความรู้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2018-06-07]