จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 บูรณาการร่วมกับเรือนจำพิเศษธนบุรี กรุงเทพมหานคร [2018-06-06]