จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีพัฒนาพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานกับชุมชน ณ ชุมชนตำบลวังใหญ่ [2018-06-06]