จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.จ.สท.เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี [2018-06-05]