จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีสร้างความปลอดภัย เฝ้าระวังป้องกันภัยให้กับชุมชน ณ ชุมชนตำบลวังใหญ่ [2018-06-04]