จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี นำสมาชิก To Be Number One ร่วมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ รุ่น 8/2561 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1 [2018-06-04]