จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ ๓๗ อบรมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) [2018-06-04]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ ๓๗ อบรมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติ จำนวน ๑๐ ราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ ๓๗ ซึ่งมีกำหนดจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยการอบรมในรูปแบบของการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) และสื่อวีดีทัศน์ โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ วันนี้ (๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)