จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมหารือหน่วยงานบำบัดยาเสพติดแรงงานต่างด้าว [2018-06-04]

วันนี้ (4 มิถุนายน 2561) เวลา 13.30 นาฬิกา นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้แทนกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางประสานงานระหว่างหน่วยงาน และแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบถึงสถิติการเข้ารับการบำบัดรักษาของแรงงานต่างด้าว พร้อมพิจารณาแนวทางดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด อาทิ ข้อหาเสพ หรือเสพและครอบครอง และพิจารณาแนวทางการส่งต่อเข้ารับการบำบัดรักษาของแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ส.