จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 [2018-06-04]

           วันนี้ (4  มิถุนายน  2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 พร้อมคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ  การอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 

           การอบรมพนักงานคุมประพฤติในครั้งนี้เป็นการอบรมในรูปแบบของการฝึกอบรมทางไกล ผ่านระบบ (Video Conference) และสื่อวีดีทัศน์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจ  กฎหมายเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ กฎหมายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีเทคนิค ทักษะ ในการปฏิบัติงานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด อย่างมีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อบรม พคป.รุ่น 37  1 อบรม พคป.รุ่น 37  2
อบรม พคป.รุ่น 37  3 อบรม พคป.รุ่น 37  4
อบรม พคป.รุ่น 37  5 อบรม พคป.รุ่น 37  6