จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คุมประพฤตินครนายก ร่วมประชุมหารือ 3 หน่วยงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการศึกษา แก่ผู้ต้องขัง/ผู้กระทำผิด [2018-06-03]