จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


กรมคุมประพฤติสงเคราะห์อาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ [2018-06-03]

วันนี้ (3 มิถุนายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE Center) โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี นำผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 6 ราย เข้ารับการสอบคัดเลือกฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรเตรียเข้าทำงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ประกอบด้วย ช่างทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ราย ช่างสีรถยนต์ จำนวน 1 ราย และผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 2 ราย โดยมีครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบทุนเพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพ จำนวน 1,500 บาท ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพในสาขาผู้ประกอบอาหารไทย นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและให้กำลังใจผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในระหว่างการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 3 ราย ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 ราย และช่างยนต์ จำนวน 1 ราย

          สำหรับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ลงพื้นที่ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ ขายแฮมเบอร์เกอร์และลอดช่องสิงคโปร์ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย โดยมอบอุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาชีพดังกล่าว อาทิ ไม้นวดแป้ง มีดสับกระดูก เขียงไม้ ขวดโหล แป้งมัน นมสด มายองเนส และซอสพริก เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กระทำผิดให้ดีขึ้น สามารถมีอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

          เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของผู้พ้นคุมความประพฤติ ซึ่งได้รับทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 พร้อมสอบถามสภาพปัญหาต่างๆ ทำให้ผู้พ้นคุมความประพฤติมีกำลังใจในการประกอบอาชีพที่สุจริต เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยสำนักงานฯ จะติดตามผลการประกอบอาชีพดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ณ ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก