จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “ก้าวผิดคิดพลาด ให้โอกาสแก้ตัวใหม่” [2018-06-02]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “ก้าวผิดคิดพลาด ให้โอกาสแก้ตัวใหม่”

วันนี้ (2 มิถุนายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวผิดคิดพลาด ให้โอกาสแก้ตัวใหม่” (มาตรการทางเลือกแทนการจำคุก) เพื่อแสวงหามาตรการที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเลี่ยงโทษจำคุก อันเป็นการแก้ไขปัญหาคนล้นคุก และเป็นการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดทิศทางในการแสวงหามาตรการที่เหมาะสมในการเลี่ยงโทษจำคุก โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การใช้โทษทางเลือกหลังจากการพิจารณาคดี” ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร