จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์เพจ อีจัน [2018-06-01]

อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์เพจ อีจัน

         วันนี้ (1 มิถุนายน 2561) เวลา 13.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์กับเพจ “อีจัน” เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกรมคุมประพฤติ รวมถึงการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ณ ห้องอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำหรับกำหนดการออกอากาศจะแจ้งให้ทราบต่อไป