จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการของ“ศูนย์แคร์”(CARE :Center for Assistance to Reintegration and Employment) และกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานฯ [2018-05-31]