จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กระทรวงยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) [2018-05-30]

กระทรวงยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

 

               วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. กระทรวงยุติธรรมได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม ด้วยมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย สังกัดกระทรวงยุติธรรม กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามกับนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย ประกอบด้วย พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีภารกิจหลักในการแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี โดยส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต ซึ่งความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้  จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรและผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และส่งเสริมให้มีการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคลากรและผู้กระทำผิดตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ ดิจิทัล (Digital Literacy) โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  กระทรวงยุติธรรมคาดหวังว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการสร้างการยอมรับของสังคมต่อผู้กระทำผิด ช่วยลดการกระทำผิดซ้ำ และส่งเสริมคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน