จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เครือข่ายร่วมกิจกรรมติดตามผลการดำเนินโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ ณ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และชุมชนวัดพระนอนบ้านนายม จังหวัดเพชรบูรณ์ [2018-05-29]