จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.จ.สท.จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ในโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งที่ 8/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [2018-05-25]