จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) อำเภอทองผาภูมิ [2018-05-25]

โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) อำเภอทองผาภูมิ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี(การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) โดยมี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี” และวิทยากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมบรรยายฯ ในหัวข้อต่างๆ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนกฎหมายต่างๆ และนำความรู้ไปปรับใช้กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและสามารถเผยแพร่ให้กับชุมชนได้  วันนี้ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)