จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี [2018-05-25]

คุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี

    กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกร่าง  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอบ่อพลอยทราบ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมบูธของหน่วยงานราชการ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)