จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา [2018-05-25]

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2561) เวลา 8.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนางระพีพร หิมะคุณ
ศรีสมบัติตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน และนายนนทจิตร เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 3 รูปจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 อันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรกระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร