จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คป.จ.สท.เข้าร่วมประชุมจำแนกลักษณะผู้ต้องขังครั้งที่ 8/2561 [2018-05-24]