จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10 จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมด้วยการบริการตัดผมให้แก่นักเรียน [2018-05-24]

เอกสารดาวน์โหลด :

25610523_180523_0021.jpg

25610523_180523_0061.jpg

25610523_180523_0062.jpg

25610523_180523_0063.jpg

25610523_180523_0085.jpg