จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งจุดบริการ "ศูนย์แคร์" (CARE : Center for Assistace to Reintegration and Employment) [2018-05-24]