จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


คุมประพฤติ ให้ความรู้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในเรื่องเงื่อนไขการคุมความประพฤติโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย [2018-05-23]

คุมประพฤติ ให้ความรู้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในเรื่องเงื่อนไขการคุมความประพฤติโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในเรื่องเงื่อนไขการคุมความประพฤติโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ใกล้พ้นโทษได้รับการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ พัฒนาจิตใจ เกิดแรงจูงใจในการกลัลตนเป็นพลเมืองดี และสามารถปรับตัวเข้ากลับสังคมภายหลังพ้นโทษ ไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  ณ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)