จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ตั้งจุดบริการ “ศูนย์แคร์” [2018-05-23]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ตั้งจุดบริการ “ศูนย์แคร์”

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตั้งจุดบริการ "ศูนย์แคร์" (CARE : Center for Assistace to Reintegration and Employment) ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดหางานช่วยเหลือผู้กระทำผิดในการให้คำปรึกษา ตลอดจนประสานงานกับนายจ้างสถานประกอบการ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งงาน เพื่อการมีงานทำของผู้กระทำผิด โดยการจัดรูปแบบสืบค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานว่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และแผ่นพับตำแหน่งงานว่างซึ่งประสานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งยังสามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ศูนย์แคร์

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)