จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ [2018-05-23]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมความประพฤติ ,พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ,อบรมป้องกันการเสพซ้ำ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีพระอาจารย์บุญเลี้ยง อัคคัมโม พระวิทยากรจากสถานปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง ,ด.ต.ปวินท์วิชช์ กาญจนกิจขจร วิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี และด.ต.สุรเกียรติ ซอนรัมย์ ผู้บังคับหมู่จราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี ตามลำดับให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๑๒๙  คน ,เจ้าหน้าที่ ๑๑ คน และอาสาสมัครคุมประพฤติ ๕ คน   เมื่อวันที่ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. 

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)