จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล [2018-05-23]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอท่ามะกา และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นการสนับสนุน รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนรักษาศีล ๕ นำหลักธรรม คำสอนในพุทธศาสนามาใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ณ บริเวณหน้าพระพุทธรูป ประจำสำนักงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระของแต่ละสัปดาห์ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน,อาสาสมัครคุมประพฤติและประชาชนผู้ติดต่อราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยดีเสมอมา

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)