จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ณ ต้นจามจุรียักษ์ [2018-05-22]

คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ณ ต้นจามจุรียักษ์

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อการพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยกองการสัตว์และเกษตรกรรม ที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ณ ต้นจามจุรียักษ์ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)