จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม [2018-05-21]