จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.ไชยา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี [2018-05-21]