จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยร่วมเปิดการจัดอบรมความรู้กฎหมายและคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ โดยกรมคุ้มครองสิทธิ [2018-05-18]