จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


กรมคุมประพฤติหารือ TCDC สร้างสรรค์งานออกแบบอุปกรณ์ EM [2018-05-18]

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าหารือกับนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานออกแบบรูปลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ที่ใช้กับผู้กระทำผิดในกลุ่มพัฒนาพฤตินิสัย ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ตามนโยบายของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร