จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ [2018-05-18]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นแรงกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำผิดต้องการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพและการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม รวมทั้งมีโอกาสได้เข้าสมัครงานกับสถานประกอบการหรือได้รับโอกาสสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพอิสระ หรือการศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนากำลังคนของประเทศให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และอาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจพร้อมทั้งซักถามและนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งมี จำนวนทั้งสิ้น ๓๒ คน ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)