จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ [2018-05-17]

 

 กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2561  นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 ให้กับบุคลากรตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ  และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุน JICA  จำนวน 1 คน เป็นทุนฝึกอบรมหลักสูตร Treatment Of Offenders ( Focus on Prison and Parole) ภายใต้หัวข้อหลัก “การแก้ไขฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย” ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ผลการจัดโครงการอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่ใช้ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อปฏิบัติงานด้านล่ามในระบบงานคุมประพฤติ รวมถึงผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาเพื่อการปฏิบัติงานกับผู้กระทำผิดอาเซียน โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร