จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) อำเภอไทรโยค [2018-05-17]

โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) อำเภอไทรโยค

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี(การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) โดยมี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี” และวิทยากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมบรรยายฯ ในหัวข้อต่างๆ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนกฎหมายต่างๆ และนำความรู้ไปปรับใช้กับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและสามารถเผยแพร่ให้กับชุมชนได้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๖๘ คน  วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ว่าการอำเภอไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)