จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2561 [2018-05-17]

           วันนี้ ( 17 พฤษภาคม 2561 )   กรมคุมประพฤติ จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 / 2561 โดยมีนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาการประกวดคำขวัญกรมคุมประพฤติในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมจริยธรรม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต่อต้านการทุจริตและหลักธรรมาภิบาล” ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร 

ประชุมจริยธรรม 1 ประชุมจริยธรรม 2
ประชุมจริยธรรม 3 ประชุมจริยธรรม 4