จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติหารือเกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [2018-05-16]

         วันนี้ (16 พฤษภาคม 2561) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะ ร่วมปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต หัวหน้าภาควิชา  ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ รองหัวหน้าภาควิชา  ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนา  การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว เพื่อใช้กับกลุ่มผู้กระทำผิดในกลุ่มพัฒนาพฤตินิสัย ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

คณะวิศว ม.หาดใหญ่ 1 คณะวิศว ม.หาดใหญ่ 2
คณะวิศว ม.หาดใหญ่ 3 คณะวิศว ม.หาดใหญ่ 4
คณะวิศว ม.หาดใหญ่ 5