จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คป.พช.วิเชียรบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 1 สำนักงาน 1 สถานประกอบการ 1 ผลิตภัณฑ์ [2018-05-14]