จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม [2018-05-14]

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองปรง พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน รวมทั้งข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

          สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ ลงพื้นที่ร่วมกับโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกรมคุมประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมจัดนิทรรศการ การให้คำปรึกษาและบริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม... เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย นำความรู้ข่าวสาร และบริการพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด และการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ณ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย