จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติใช้กระบวนการ MI กับกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำ [2018-05-10]

กรมคุมประพฤติใช้กระบวนการ MI กับกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำ

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ นำกระบวนการการสร้างและเสริมแรงจูงใจในตัวเอง (MI) มาใช้กับกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำ ในฐานความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก (ขับรถขณะเมาสุรา) จำนวน 2 ราย พร้อมกับครอบครัวตามที่พนักงานคุมประพฤติจำแนกตามความเสี่ยงสูง เพื่อหามาตรการควบคุมดูแลและป้องกันรายบุคคล จากการใช้กระบวนการดังกล่าว พบว่า ปัญหาเกิดจากพฤติกรรมของผู้กระทำผิดและปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติจะลงพื้นที่สอดส่องและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กำลังใจ ช่วยเหลือ รวมทั้งพาผู้กระทำผิดรายดังกล่าวดูสภาพความเป็นจริงกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับต่อไป ตามนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ

 

อนึ่ง กระบวนการการสร้างและเสริมแรงจูงใจในตัวเอง (Motivational Interview) คือกระบวนการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังให้เกิดความตระหนักในปัญหาของตนเอง และสามารถวางแผนปรับเปลี่ยนให้ตนเองมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น