จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีจ จัดกิจกรรมการรู้จักตนเองและผู้อื่น และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม [2018-05-10]