จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คป.กาญจน์ เข้าร่วมพิธี “คืนคนดีสู่สังคม” ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ [2018-05-09]

คป.กาญจน์ เข้าร่วมพิธี “คืนคนดีสู่สังคม” ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และ นายภาคภูมิ โตโคกสูง พนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธี“คืนคนดีสู่สังคม” ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ และร่วมมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่ครบกำหนดการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกรมคุมประพฤติ (๑๒๐ วัน) ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙๖ คน โดยมี พ.อ.สุธี เจียมสกุล ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ เป็นประธานในพิธีฯ วันนี้ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพลทหารราบที่ ๙ บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)