จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรีจัดกิจกรรมการมองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และอบรมความรู้ เรื่องการประกันภัยจากรถ โดย (คปภ.)จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ [2018-05-08]