จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จ.ชัยภูมิร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน [2018-05-08]

      วันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอจตุรัส (บ้านกอก) และเป็นประธานเปิดงานเน็ตประชารัฐบ้านปากคันฉู พร้อมแถลงข่าว “ความสำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน และการขยายผลการใช้ประโยชน์ เน็ตประชารัฐ” ต่อจากนั้น เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บึงละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

      นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารสงเคราะห์แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติ จำนวนเงิน 40,000 บาท สนับสนุนผู้ถูกคุมความประพฤติต่อยอดอาชีพการเพาะเห็ด และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงบูธของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สิบเอกมลชัย เทียนแนวนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว และอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ พร้อมพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องหนี้นอกระบบและเรื่องอื่นๆ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ