จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) อำเภอศรีสวัสดิ์ [2018-05-03]

โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) อำเภอศรีสวัสดิ์

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี(การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีโดยมี นายดุสิต คงสุข เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ปลัดอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน  วันนี้ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ เขื่อนศรีนครินทร์ (ห้องมุกดา ๒) อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี. 

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)