จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก [2018-05-03]