จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คป.กาญจน์ รับรายงานตัว ผถค.ศูนย์ฯ อำเภอบ่อพลอย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ [2018-05-02]

คป.กาญจน์ รับรายงานตัว ผถค.ศูนย์ฯ อำเภอบ่อพลอย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางทิพวัลย์ รัตนวรรณ พร้อมด้วย นายทวี อินนุ อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ่อพลอย รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานสาธารณะประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดเขาวงจินดาราม วันนี้ (๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ่อพลอย (วัดเขาวงจินดาราม) ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)