จำนวนผู้เข้าชม : 63

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความความประพฤติเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างการคุมความประพฤติ [2018-05-01]