จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2561 [2018-05-01]

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2561

 

             วันนี้ ( 1 พฤษภาคม 2561 ) กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมีนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุม และมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการพิจารณา ประเมินผลการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 13 แห่ง ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร